Gå til sidens hovedinnhold

– Vi konstaterer at fastlegeordningen er i krise

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, FFO Vestfold og Telemark, ser med stor uro på utviklingen med den norske fastlegeordningen.

Vi vet det er et stort behov for fastleger i alle kommuner i fylket vårt. Det er også kjent at det er svært liten søkning til fastlegestillingene. Fastlegen er kommunehelsens «navle». Det er fastlegen som møter pasientene, som sørger for medisiner og resepter, som henviser til spesialisthelsetjenesten til utredninger og deretter behandling, og som sender prøver til laboratortesting.

Medlemmene i våre organisasjoner under FFO-paraplyen med forskjellige funksjonsnedsettelser, kroniske sykdommer og ofte sammensatte sykdomsbilder er hyppig brukere av fastlegene. Vi konstaterer at fastlegeordningen er i krise! Uten fastlegene vil det norske helsevesen kollapse. Det vil si at flere av våre pasientgrupper vil bli skadelidende.

Hvorfor havner kommunene i denne krisen?

Det er flere faktororer som spiller inn, bl.a grunnet underfinansiering fra staten må kommunene subsidiere fastlegeordningen. Det gjør at flere yngre leger ikke tør å gå inn som selvstendig næringsdrivende. De ønsker seg fastlønn de første årene som sikrer dem bedre økonomi. I tillegg kommer oppgaveoverføringer fra sykehus og andre offentlige instanser. Pasienter blir skrevet ut tidligere fra sykehus og fastlegene må ivareta disse. Det er mye overtid samt legevakttjeneste. Dette er for mange allmennleger lite forenlig med familieliv.

I Bamble kommune har man tatt skritt for å sørge for at Bamble ikke havner i fastlegekrisen. Her har kommunen kjøpt to legesentre og har dermed det økonomiske ansvaret. Vi venter spent på evalueringen av Bamble kommunenes tiltak.

Ifølge Nils Kristian Klev, spes. allmennmedisin, leder i Allmennlegeforeningen, så skulle Regjeringens handlingsplan for allmennlegetjenesten som kom i 2020, være en redningsplan. Dessverre viser det seg at handlingsplanen ikke har lykkes med å stoppe frafallet av allmennleger.

FFO Vestfold og Telemark ønsker at saken blir prioritert av Regjeringen, og at det blir gode rammebetingelser som gjør fastlegeordningen bærekraftig. Det er viktig at allmennlegene har tilstrekkelig tid til hver enkelt pasient, og at arbeidsvilkårene blir tilnærmet lik kolleger i spesialisthelsetjenesten – kanskje det da kan bli attraktivt igjen å få fastleger til kommunene.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 09:00.