Jeg er så stolt! Vi har begynt arbeidet med å skape et mer rettferdig Norge. Noe av det viktigste for oss da vi forhandlet med regjeringa, var å levere på løftet vårt om gratis SFO. Og nå er vi i gang!

Fra august neste år kan tusenvis av førsteklassinger tilbringe ettermiddagene på SFO, helt uavhengig av foreldrenes lommebøker. Det betyr at barn får fortsatt leken og læringen på tvers av foreldrenes inntekt og hvor de kommer fra, og tilbringe dagen med barn og voksne på et trygt sted, framfor å måtte gå hjem og rusle rundt i gatene uten å ha aktiviteter å fylle ettermiddagene med.

Vi har innført dette noen steder i landet allerede, blant annet i Oslo. På flere av skolene der har SFO-deltagelsen økt med 30-40 prosent i årene etter at vi begynte med det. Det er så viktig å huske på, for det viser at SFO er noe foreldre trenger og vil ha, men mange har enkelt og greit ikke råd til det.

Sånn skal det ikke være. Og derfor skal vi gjøre noe med det.

Dette har kostet, og det kommer det til å gjøre framover også. Men vi er ikke ferdige. Vi vil gi pengene til barn som trenger det, og vi kommer neste år til å jobbe for at enda flere barn får være med på leken, over hele landet.

Vi gleder oss til fortsettelsen!