– Vi kan ikke forstå og akseptere at pensjonister og trygdede ikke får de rettighetene vi har opparbeidet

Av

Facebook gruppen «Folkeopprøret mot kutt i pensjons- og trygderettigheter» med 31.000 medlemmer har blitt dannet fordi et stort antall trygdede og pensjonister opplever at tidligere opparbeidede sosiale rettigheter og opparbeidede pensjonsrettigheter er blitt fratatt dem.

DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Medlemmene opplever at de rettighetene som nå gjenstår, er igjen i ferd med å bli ytterligere beskåret.

Gruppa opplever at levevilkårene har blitt så dårlige at minstepensjonistene lever under fattigdomsgrensa og at det er vanskelig for dem å få hverdagen til å gå rundt. Når faste utgifter er betalt, har mange knapt med penger til mat for seg selv og i mange tilfeller for sine barn.

Vi opplever at regjeringen er løssluppen i sitt bruk av offentlige midler. Vi kunne remse opp mange bevilgninger i milliardklassen til forsvar og samferdsel og hvor store summer går ut av Norge.

Poenget vårt er at det virker smålig av storting og regjering å underregulere pensjonene og frata trygdede rettigheter som har bedret livskvaliteten deres, når vi oppfatter at hensikten er å redusere de statlige utbetalingene og det argumenteres med at det er for mange pensjonister (pensjonistbølgen). Vi mener at det er minimalt av midler vi trenger å ta fra «bevilgningene til gode formål» for at pensjonistene får den pensjonsinntekten de har krav på og at minstepensjonen blir løftet til EU’s fattigdomsgrense og at trygdede får en bedre livskvalitet ved å få tilbake fratatte rettigheter.

Vi er sikre på at alle medlemmene opplever at politikerne er seg selv nærmest. De bevilger seg selv store lønnspålegg og attraktive goder som for eksempel «gullpensjoner» – 12 års funksjonstid på Stortinget gir full pensjon. Vi opplever at ledere i både privat og offentlig tjeneste får lønnstillegg som i våre øyne ikke kan forsvares. Det oppfattes derfor som meget urettferdig at vi blir fratatt opptjent pensjon gjennom underregulering og får redusert de sosiale tjenestene når vi blir syke. Vi burde egentlig kreve samme forhandlingsresultat ved justering av pensjoner og trygd som storting og regjeringsmedlemmer får ved sin lønnsregulering.

Denne gruppa representerer folk som har vært i arbeid, mange over 40 år. Dette er den del av Norges befolkning som har bygget opp samfunnet til der Norge er i dag. Vi kan ikke forstå og kan heller ikke akseptere at vi pensjonister og trygdede ikke blir respektert for det arbeidslivet vi har lagt bak oss og at vi ikke får de rettighetene vi har opparbeidet.

Målet til lovgivende myndigheter må være at rettighetene bli bedret og at rettigheter som har blitt fratatt oss, blir tilbakeført.

Vi opplever i stedet at regelverket som for eksempel knyttet til AAP rettighetene er under angrep for ytterligere beskjæring. 14/5-2020 ble lovforslag for «å reversere disse kuttene i arbeidsavklaringspenger» nedstemt av alle Stortingspartiene bortsett fra SV, Rødt og MdG. Disse partiene stemte for tilbakeføring/reversering av kuttene.

Husk at vi alle kan være så uheldig at vi havner i situasjonen hvor vi trenger sosial støtte og trygdebistand.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags