Jordbæråkrene blomstrer, gulrotduskene duver i vinden og nykålen er her allerede, men hvem skal sørge for at disse flotte matvarene fra Horten kommer fra jord til bord denne våren og sommeren? For denne våren har vært ekstra tøff for dem i landbruket som er avhengige av utenlandsk arbeidskraft.

Smitten reiser. Det er åpenbart for de fleste at dette er en vanskelig balanse. De strenge innreisereglene resulterer i at langt færre enn de 18.000 gjestearbeiderne som vanligvis kommer til Norge, vil kunne komme inn i landet. Samtidig står vi midt i en pandemi, hvor nye utbrudd alt for ofte har kommet fra utlandet, og vi er tvunget til å være strenge med innreise. Smitten er uforutsigbar, viruset muteres, og nye bølger slår inn over ulike land til ulike tider.

Så mener enkelte politikere at løsningen bare er å «jage norsk ungdom tilbake i jordbæråkeren». Men så enkelt er det ikke, og har man et snev av kontakt med norsk landbruk, vet man hvorfor. Å drive matproduksjon i dag er mer komplisert og krever mer kompetanse enn tidligere. Statusen er heller ikke den samme som da de fleste som leser Nationen var unge.

Det er flott om vi klarer å få norsk arbeidskraft på gårdene i Horten, og selvfølgelig skal vi forsøke. Det er nettopp derfor setter vi av mye penger og nye tiltak til å satse på nettopp det. Men vi forstår at selv om det kan hjelpe noe nå i år, vil effekten være størst i fremtiden.

Det finnes ingen «quick fix» på dette, og norsk ungdom kommer ikke til å strømme til et yrke ingen av dem er kjent med. Det vi nå håper, er at flere av de nye grepene vil bøte noe på en vanskelig situasjon, og bidra til å bygge et bedre sikkerhetsnett for fremtiden. Det betyr likevel at den kommende sesongen blir utfordrende.

Strenge innreiseregler skaper mye ekstraarbeid og bekymringer hos mange bønder i Horten og omegn. Vi ser, hører og forstår det. Det er også grunnen til at regjeringen nå bidrar til at bonden ikke skal bære risikoen alene og vi har videreført ordningen fra i fjor hvor avlingsskadeerstatning basert på manglende arbeidskraft innvilges. Men vi forstår at det ikke er nok.

Det er også lagt til rette for tettere dialog mellom NAV og næringen for å finne norsk arbeidskraft, og det er også satt av 140 millioner til sommerjobber for unge under 30 år på NAV. Bøndene i hele landet kan ved å henvende seg til NAV få lønnstilskudd og også mulighet for mentorstøtte for å ansette unge. I fylkene kan man søke om såkalte biomidler til intern opplæring i virksomheten. Men vi ser at det tar tid, og vet at det ikke er «bare, bare» å finne norsk arbeidskraft som er villige til å gjøre jobben.

Derfor har landbruket i tillegg, som den eneste næringen, fått en egen kvoteordning på å få inn arbeidskraft fra utlandet og mange har allerede søkt LMD om dette. Det er viktig fordi næringen ikke greier seg uten utenlandsk arbeidskraft fullt og helt, og grøntnæringen her i lille Vestfold er kritisk for norsk matproduksjon.

Men vi vet at mange ønsker seg enda flere, og føler at nåløyet er trangt. Derfor har også utenlandske arbeidere som allerede er i landet fått forlenget oppholdstillatelsen sin og koronafaste arbeidere fra 3.land har fått fornyet oppholdstillatelsen.

Mange bransjer sliter nå, og ekstra arbeidskraft i landbruket i sommermånedene helt avgjørende. Jeg har fått innspill og forslag til løsninger fra mange konstruktive, engasjerte og dyktige folk i landbruket de siste månedene, og jeg er veldig glad for at regjeringen har lyttet til mange av innspillene Vestfold-bøndene har kommet med, og at vi har fått på plass flere av disse nå hvor behovet er såpass stort.

Likevel, det er fortsatt bonden som må stå i dette, og det løser ikke alle utfordringene, men vi er på god vei.