Samlinger utendørs har vært løsningen enkelte steder. De har vært kreative og hatt drive-in gudstjenester og utendørs gudstjeneste der det har vært mulig, med opp til 200 personer.

Kirken streamer bisettelser, begravelser og andre kirkelige aktiviteter for de som ikke kan delta fysisk, grunnet antallsbegrensninger og for de som er syke. Dette er et flott tilbud i den tiden vi lever i nå.

Det er godt at de kan møte folket på andre arenaer når vi ikke kan komme i kirken. Alle de store markeringer ble avlyst, eller de ble holdt i små grupper som for eksempel konfirmasjoner, i året som har gått. Her var Den norske kirke ute i media som en av de første aktører og avlyste fysiske konfirmasjoner. De var bevisst sitt ansvar, de ønsket ikke å bidra til at det skulle være mange mennesker fra forskjellige steder i landet som kunne føre til å spre koronasmitten.

Det viser god dømmekraft og samfunnsånd å gå ut så tidlig som de gjorde i denne krisen og melde dette.

I tillegg hører vi at brylluper og barnedåp blir utsatt, hvis de blir gjennomført så er det med strenge regler om hvor mange som får være tilstede og overvære begivenheten.

De ansatte i Den norske kirke kan ikke gi så mye som et trøstende håndtrykk eller klem på grunn av smittefaren, dette har vært vanskelig da dette er en del av normale hverdagen.

Vi i Fagforbundet heier på dere ansatte i Den norske kirke og håper at vi etterhvert kan vende tilbake til hverdagen hvor kirken igjen kan tilby gudstjeneste, bryllup, barnedåp, konfirmasjon, begravelser, og andre aktiviteter som er åpent for alle.