Jeg liker planer. Jeg liker helhet.

Velferdssystemet vårt er flott. Vi må ta vare på det. Og ikke minst, systemet skal ta vare på oss.

Det er helt hårreisende at barnefamilier skal måtte betale høye summer for kommunale tjenester som barnehage og SFO. Arbeiderpartiet ønsker å gjøre noe med dette. Det skal lønne seg å jobbe og det skal lønne seg å ha barn. Og her kommer planen inn. Partiet har laget seg en 100-dagersplan for ny regjering. Den består av 40 saker vi vil arbeide for skal fremmes forslag om innen 100 dager.

Arbeiderpartiet vil redusere barnehageprisen med 2800 kr i året samt innføre 5 timers gratis kjernetid i SFO for alle førsteklassinger.

Fordi: Vanlige folk skal ha mer igjen i lommeboka.

Det vil bli en regjering som setter vanlige folk først og som heller vil gi velferd til de mange enn skattekutt til de få.

Godt valg!