5. juni hvert år markeres verdens miljødag. Dagen ble etablert i 1972 for å øke folks bevissthet omkring klima og miljø, og behovet for denne dagen har ikke blitt mindre siden da.

Den siste rapporten fra FNs klimapanel gir oss en krystallklar marsjordre. Det finnes både teknologi, nok kapital og mye politisk vilje til å skape forandring. Men tempoet må øke på alle fronter dersom vi skal unngå farlige og ureverserbare klimaendringer. Livsgrunnlaget vårt har aldri vært så truet som nå.

Vi trenger først og fremst politiske endringer, men også våre individuelle forbrukervalg kan utgjøre en forskjell. Gjenbruk blir stadig mer populært, heldigvis. På Frivillighuset i Horten er det så smått i gang med en ny klesbyttebutikk. Klesindustrien er svært ødeleggende.

Det er også mye vi kan gjøre politisk på lokalt nivå. Den viktigste grunnen til tap av natur er endringer i arealbruk. Det er store protester mot veien som er planlagt gjennom Fogdeskogen, som truer både artsmangfold og de store karbonlagrene som er å finne i skogbunnen.

For å kunne redde hjemmet vårt, jorda, må vi endre både samfunnet og økonomien til å være mer inkluderende, mer rettferdig og mer i takt med naturen. Om det nå er vekst som fortsatt skal være målet vårt, så må kommunen ta en aktiv rolle for at dette kan skje på forsvarlig vis.

Norge ble ikke bygget av privatkapitalister og markedsliberalisme, men av et sterkt fellesskap. Det er også veien videre fram mot et rettferdig grønt skifte.