Gå til sidens hovedinnhold

– Vi har allerede mistet mer jord enn vi ble forespeilet da jernbaneutbyggingen startet

Kommunedelplan Skoppum skal snart opp til behandling i kommunestyret. Kommunen ønsker å omdisponere det fulldyrka området BN6 fra jordbruk til næringsområde. 

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Som grunneiere har vi spilt inn BN7 (en skogkledd kolle på tilsvarende størrelse som BN6) som et alternativ for å verne om verdifull dyrka mark med det resultat at kommunen sier ja takk begge deler…

I Norge har vi kun tre prosent dyrkbar jord, og det er et stadig press for å bygge det ned for å gjøre plass for industri og næring. Dette kan vi ikke la skje! Det blir stadig flere munner å mette og matproduksjonen er stadig viktigere. Alle land bør se det som sin plikt å være mest mulig selvberget med mat. Pandemien vi står midt oppe i nå bør få varselklokkene til å ringe. Har man først bygget ned matjorda får vi den ikke tilbake! Får vi en ny tørkesommer som den vi hadde i 2018 der avlingene mer eller mindre sviktet kan det være kritisk å ha for lite arealer å dyrke mat på. Man kan si at det er jo bare 17 dekar her og 30 dekar der, men det blir fort store arealer som går tapt når presset om utbygging er så stort som det er over hele landet.

Vi har allerede mistet mer jord enn vi ble forespeilet da jernbaneutbyggingen startet. Det er heller ikke tilgang på «erstatningsjord» i nærheten som ville kunne gjort at vi kunne opprettholdt matproduksjonen på samme nivå som tidligere.

Fylkeskommunen og statsforvalteren (tidl. Fylkesmannen) går sterkt i mot planene om å omdisponere dette arealet fra jordbruk til næring og nå håper vi politikerne i Horten tar jordvern på alvor og ikke bare lar det bli tomme festtaler!

Kommentarer til denne saken