Gå til sidens hovedinnhold

– Vi forenkler og forbedrer frikortordningen

Regjeringen vil forenkle frikortordningen ved å slå sammen egenandelstak 1 og 2.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det vil gjøre ordningen mer oversiktlig for brukerne, og vil føre til at de 188.000 pasientene i Norge som har de høyeste helseutgiftene i dag sparer 1.453 kroner i året, og raskere får gratis helsetjenester.

Opposisjonen mener at dette er usosialt og vil gjøre det dyrere å være syk. Det er svært misvisende. Regjeringen vil tvert imot gjøre det enklere og rimeligere for de med høyest helseutgifter.

I dag er det to egenandelstak. Hvis man når ett eller begge av disse takene, får man frikort, og får gratis helsetjenester for det taket man har nådd. Regjeringen foreslår i statsbudsjettet å slå sammen disse til ett nytt egenandelstak. Sammenslåingen vil gi betydelig lavere egenandelsutgifter for de 188.000 pasientene som i dag oppnår frikort ved begge takordningene.

Disse brukerne vil spare 1.453 kroner i året ved sammenslåingen. Også flere av dem som har høye egenandelsutgifter under begge takene vil få lavere utgifter. Samlet vil de 420 000 som har høyest helseutgifter spare i snitt 1.000 kroner i året på den nye ordningen.

Over 2,2 millioner brukere får ingen endring. Om lag 1 million brukere vil i snitt måtte betale 607 kroner mer i året. Ingen personer vil måtte betale mer enn 60 kroner i måneden på endringen. Vi mener det er riktig at de mest utsatte gruppene får lavere utgifter, mens andre må regne med å betale litt mer.

Et sammenslått egenandelstak vil også gjøre det enklere for både brukerne og behandlere ved at de kun må forholde seg til én ordning.

Regjeringen setter også av 60 millioner kroner for å ivareta de mest sårbare som vil kunne få utfordringer med høyere utgifter. Kommunene kan for eksempel bruke midlene til å kjøpe frikort til innbyggerne med dårlig økonomi. På den måten sørger vi for at de mest utsatte blir godt ivaretatt.

Kommentarer til denne saken