(Tønsbergs Blad)

Førstkommende helg stenges Vestfoldbanen for persontrafikk mellom Skoppum og Skien fra lørdag 30. september klokken 02.15 til tirsdag 3. oktober klokken 03.50.

Bane NOR arbeider med en rekke oppgraderinger på strekningen, som fører til redusert togtilbud og støy.

NSB kjører buss for tog mens banen er stengt, og oppfordrer alle reisende om se på detaljene for sin strekning.

Reisende anbefales også å beregne ekstra tid da bussene normalt bruker lengre tid enn toget.

LES OGSÅ: Statens vegvesen mener du skal betale 20 kroner hver gang du kjører her

Spor fornyes

I Tønsberg skal det gjøres omfattende sporfornyelser ved stasjonen.

På strekningen mellom Jarlsbergtunnelen og Eckersbergs gate i Tønsberg blir det døgnkontinuerlig sporarbeid i hele perioden. Her skal Bane NOR demontere fem sporveksler og etablere nytt spor.

Mellom Lauve stasjon og Larvik stasjon skal det monteres komponenter i enkelte nye kontaktledningsmaster. Deretter fjernes gamle tremaster ved hjelp av motorsag.

På jernbanebruene over Lågen og Strandgata utføres vedlikeholdsarbeider. På brua over Strandgata skal det hogges betong og påføres ny understøp for brulager.

På Larvik stasjon skal spor 1 fornyes, som innebærer at sviller, skinner og pukkmasse byttes ut i tillegg til signalskapene. Her blir det støy fra stasjonsområdet i hele anleggsperioden.

Bane NOR skal også bytte ut skinner i sporet mellom Larvik stasjon og Farriseidet.

Statens vegvesen skal fjerne ståltunnelen som går over deler av sporet på Farriseidet. De skal også bygge sikkerhetsskjerm på den nye veibrua over Farrisvannet.

På strekningen mellom Kjose og Oklungen skal Bane NOR sette opp sikringsnett over to tunnelportaler.

LES OGSÅ: Busskurene er blitt «nye»

Videre sørover ...

Mellom Eidanger stasjon og Bjørntvedtbruddet utføres diverse arbeid langs sporet, deriblant skal det legges ut trekkerør i kabelkanalene på strekningen.

Ved avgreningen til Bjørntvedtbruddet skal det bygges nye kabelkanaler, hvor det blir behov for å grave og å sette pæler.

Mellom Porsgrunn stasjon og Borgestad stasjon skal det settes til sammen tjue mastefundamenter langs sporet. Til arbeidet blir det brukt et boretog som borer hull for mastefundamentene.

Dette er arbeid som kan støye, og toget skal etter planen være i drift fra klokken 07.00-19.00 lørdag, søndag og mandag. Ved uforutsette hendelser kan det være i drift litt senere på kvelden.

LES OGSÅ: Vil ikke stenge Nedre Langgate før fastlandsforbindelsen er på plass