Regner med at årets julehandel fører til 62.000 tonn med emballasje

Mange gaver på julaften betyr også mye avfall, men hvordan skal dette kildesorteres?