Vi var ikke så mange i hver klasse, forteller Ole Jan Aasen, men når 70 tidligere elever og lærere møtes, blir det jo et imponerende gruppebilde likevel. «Gammelordføreren», Nils Henning Hontvedt mintes sin egen nedlagte folkeskole og tida da han måtte stemme for nedleggelse av skolen på Falkensten i 2005. Samtidig benyttet han anledningen til å hilse til de frammøtte og alle som har etablert seg i kommunens minste tettsted.

Når tidligere skolevenner møtes, er mimring et stikkord. Skolebestyrer Erling Lindes barnebarn og duoen Fred Ulrichsen/Arne Bye fikk slippe til med visesang

Som alle minnesammenkomster ble også denne ettermiddagen avsluttet med kaffe og bløtkake.