Velkommen skal dere være!

Av

Nå i mars starter øvelse Cold Response. Femten tusen soldater skal øve på å forsvare Norge. Det norske folk er et av alliansens mest NATO-vennlige. Våre allierte i er NATO velkommen til å øve i Norge.

DEL

MeningerAt NATO øver i Norge, er viktigere enn på lenge. De siste årene er den sikkerhetspolitiske situasjonen blitt betydelig forverret, også i våre nærområder. Det russiske forsvaret er kraftig modernisert. Russiske styrker øver tett opp mot norske områder, og øver angrep mot norske militære installasjoner. I kjølvannet av Kinas enorme økonomiske vekst, følger en voldsom militær opprustning. Kina har lansert en egen arktisk strategi, og har tydelige ambisjoner i Arktis. Dette må Norge som arktisk stat ta høyde for.

I mars skal NATO igjen øve i Norge. Soldater fra en rekke allierte land skal øve på å forsvare landet vårt sammen med norske styrker, for det meste i Indre Troms. Øvelse Cold Response har vært gjennomført mange ganger, første gang allerede i 2006. I dag er bakteppet et annet enn den gang. Cold Response er blitt enda viktigere sett i lys av den forverrede sikkerhetspolitiske situasjonen.

Ønsket om mer alliert trening i Norge er gjensidig. Våre nærmeste allierte ønsker å øve mer i Norge fordi vi har Europas beste øvingsområder. Soldater som behersker arktiske forhold har meget gode forutsetninger for å operere under andre krevende klimatiske forhold. Det har norske soldater i utenlandstjeneste bevist.

Regjeringen ønsker å legge til rette for økt alliert trening i Norge. Nylig åpnet en ny øvingsleir for nederlandske soldater i Målselv. I 2018 var Norge vertskap for Trident Juncture, den største øvelsen på norsk jord siden 80-tallet.

I dagens situasjon er det godt å vite at det norske folk er blant de aller mest NATO-vennlige i alliansen. En undersøkelse for noen uker tilbake viser at hele 82 prosent av folket mener NATO er bra for Norge. Det forteller oss at det norske folk er klar over at NATO er avgjørende for Norges sikkerhet, og vet å verdsette alliansen. Dette blir lagt merke til i NATO.

Norge vil opptre med åpenhet og forutsigbarhet når vi øver militært, slik at naboer ikke skal mistro oss. Derfor følger vi internasjonale bestemmelser om åpenhet rundt militærøvelser. Vi inviterer alle medlemmer av Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa til å delta med observatører under øvelsen, blant dem Russland. Som et NATO-land med ønske om stabilitet og forutsigbarhet i nord må vi opptre med fasthet. Derfor er alliert trening nødvendig og ønskes velkommen.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags