(Jarlsberg Avis)

– Regjeringens manglende evne til å skape nye jobber er en trussel mot velferdssamfunnets evne til å sørge for gode skoler, eldreomsorg og barnehageplasser, sier nestleder i LO Hans Christian Gabrielsen til VG.

Det trengs 180.000 nye jobber for å få yrkesdeltakelsen opp på samme nivå som i 2008, viser en rapport fra samfunnsøkonomene i LO. I 2008 var 70 prosent av befolkningen mellom 15 og 74 år i jobb. Nå er yrkesdeltakelsen nede i 67,3 prosent., og det er nedgang i alle fylker.

Gabrielsen sier bare en liten del av nedgangen fanges opp av ledighetstallene, fordi mange går på trygd, er hjemme, eller i utdanning. Han etterlyser tiltak fra regjeringen i statsbudsjettet, som legges fram torsdag.

– Dette er en råtten planke i gulvet som holder velferdsstaten oppe. Får vi ikke folk i jobb, vil flere måtte lande på trygd. Dermed øker gapet mellom de som er innenfor og de som er utenfor, sier LO-nestlederen.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) er enig i at sysselsettingen må opp, men gir den rødgrønne regjeringen medansvar for at den har gått ned. Hun viser også til regjeringens tiltakspakker for å skape flere jobber og satsingen på forskning og innovasjon.