Christine ber kommunen ta grep: – Det oppstår stadig nestenulykker

I krysset Jernbanegata-Thranes gate er det så å si null sikt fra venstre når man kjører ut i veikrysset. Dette bekymrer Christine Berge.