For det første så er demokrati og engasjement både viktig og positivt i et samfunn, for det viser at befolkningen både bryr seg om, og er glad i sin kommune.

Når vi veier FOR eller I MOT noe, kan nok vårt eget økonomiske ståsted i noen tilfeller bli en avgjørende faktor for hva vi velger. Men uansett bør vi respektere hverandres valg. en skal ikke behøve å si - JA og HALLELUJA - til alle som ønsker å etablere seg i kommunen, bare for å unngå å bli beskyldt for å tilhøre en - NEI- bevegelse.

Ta for eksempel: Et høyt hotell i kystsonen vil som regel avstedkomme et tap av tilgjengelighet for Hortens befolkning. Samt at hotellet vil gi en ganske liten skattetilgang, fordi inntekt skatten fra hotelldriften vil gå til den kommunen som vedkommende bor i. Derfor er det viktig at kommunen kan tilby boliger til overkommelige priser for - Hvermannsen - . Kommunen må også kunne tilby barnehageplasser og skoler, noe som vil lokke flere til å ville bosette seg her i Horten.


Men Langfjell og Jacobsens holdning til beskattning er for meg både skuffende og uforståelig. For både investorer og lønnsmottakere vil selvfølgelig tjene penger, men investorene kan oftest tenke mer på sin egen profitt og ikke på de negative konsekvensene dette kan ha for andre.

Den velferden vi har i dag, kan vi takke tidligere og dagens pensjonister for. Det er de som bygget opp landet etter den 2. verdens krigen, og som etter hvert greide å fylle opp denne -Skatt kista - vi nå har og som mange andre land også ønsker at de hadde. Men denne - Skatt kista - er ikke utømmelig, derfor er det viktig at vi alle betaler inn den skatten som vi er lovpålagt, for uten en skatteinntekt vil den velferden vi har i dag bare forsvinn litt etter litt.

Så det er faktisk opp til den enkeltes samvittighet, enten en er en investor, arbeidsgiver eller lønnsmottager, om en vil ha en tilsvarende velferd som i dag når de blir pensjonister.

Til slutt vil jeg få henge meg på Langfjell og Jacobsens ønske om en saklig og åpen debatt om fornyingen av vårt kjære Horten.

Åse Thoresen