(Jarlsberg Avis)

HOLMESTRAND: Fredag klokken 20 stenger Statens vegvesen E18 mellom Helland- og Islandkrysset. Årsaken er at Brekketunnelen skal gjøres klar for rehabilitering og oppgradering.

– Åpner når vi er ferdige

Nordgående trafikk ledes gjennom fylkesvei 313 – altså Skolegaten, Langgaten og Rådhusgaten i Holmestrand sentrum, mens bilene på vei sørover skal ta av ved Island og kjøre videre på Bispeveien.

– Vi skal sette opp sjikaner i hver ende av Brekketunnelen, samt rekkverk på Hellandbrua for å gjøre den klar for toveistrafikk. E18 holdes stengt til vi er ferdige – etter planen er det klokken seks søndag morgen, men blir vi ferdige tidligere, vil vi åpne veien, forklarer Øyvind Pettersen-Dahl, som er byggeleder for prosjektet.

Brekketunnelen er den siste av i alt seks E18-tunneler i Holmestrand kommune som oppgraderes. Jobben begynte høsten 2016, og består hovedsakelig i elektroarbeider som skal sørge for å gjøre tunnelene tryggere.

(Saken fortsetter under bildet)

 

Har vært en belastning

Samtidig har toveistrafikken vært en medvirkende årsak til en lang rekke kjedekollisjoner på E18 i anleggsperioden. I tillegg har mange protestert mot den stadige trafikkbelastningen som Holmestrand sentrum har vært utsatt for. E18 har vært stengt i lengre perioder hver gang veivesenet har byttet tunnelløp å jobbe i, i tillegg til at det har vært flere omkjøringer over kortere tidsrom på grunn av ulykker.

Men nå nærmer det seg altså lys i enden av tunnelen.

– Vi tar sikte på å være helt ferdige til påske, sier Pettersen-Dahl.

LES OGSÅ: – Trafikklysene har blinket siden romjula (+)