Gå til sidens hovedinnhold

Vei til universitetet

Artikkelen er over 1 år gammel

Det er stor tverrpolitisk enighet om at vi bør ha en ny vei mellom riksvei 19 og Bakkenteigen/Universitetet.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er også stor enighet om at fremføringen må gjøres så skånsomt som mulig, slik at en i størst mulig grad bevarer dyrket mark, sårbare naturområder og friområder.

Det er imidlertid uenighet om fremdriften på prosjektet. I siste formannskapsmøte gikk Arbeiderpartiet inn for å gjennomføre detaljplanlegging som planlagt, mens de andre partiene (blant annet H og FrP) ønsket å utsette dette til etter at områdereguleringsplanen for Campus Vestfold er vedtatt. Jeg har respekt for det synet, men jeg føler meg også forpliktet til å belyse de uønskede konsekvensene som dette kan medføre.

En utsettelse av detaljreguleringen vil gjøre det vanskelig å nå ønsket om at veien skal være ferdig før ny jernbanestasjon åpner i 2024, og det bidrar til mer usikkerhet rundt finansieringen. Vestfold fylkeskommune vedtok før sammenslåingen med Telemark at fylket skal ta hovedansvaret for finansieringen.

Vi vet imidlertid at den nye fylkeskommunen (Vestfold og Telemark) jobber med å redusere investeringsbudsjettene og at det blir hard kamp om midlene. Hvis Horten kommune selv velger å utsette fremdriften kan det føre til at fylkeskommunen i mindre grad blir villig til å prioritere prosjektet. Et slikt utfall vil kunne få store negative konsekvenser for utviklingen av Universitet og campusområdet.

Jeg vil derfor oppfordre de som støttet en utsettelse av detaljreguleringen til å vurdere dette på nytt, før endelig vedtak i kommunestyret 26. februar 2020.

Kommentarer til denne saken