Covid 19 har skapt global krise hvor det økonomiske verdensbildet kan sammenlignes med situasjonen på 1870 tallet. Behovet for bistandsmidler er større enn noen gang!

Vi er takknemlig for at barna er spart for de alvorligste helseutfordringene i denne pandemien, men alle barn er rammet ved restriksjoner og de økonomiske konsekvenser det har for samfunnet generelt.

I Norge har vi åpnet den store pengesekken og møtt utfordringen; stengte skoler og reduserte utdanningsmuligheter, med digitale løsninger, foreldreressurser og ved å opprettholde offentlige tjenester for de svakeste gruppene.

I land som mottar våre bistandsmidler har barna en mye større utfordring enn en endret undervisningssituasjon. De har verken en stor pengesekk, foreldre med ressurser til å bistå i undervisning eller digitale løsninger og skolebygg gjøres om til sykestue. Barn og unge faller dermed helt ut av skolering og utdanning. Det er et stort personlig tap for det enkelte barn, men også for hele samfunn. Bl.a kjenner vi til at utdanning fører til mindre barnearbeid, mindre slaveri og færre tvangsekteskap.

Nordmenns generelle omtanke for mennesker som er mye verre stilt enn dem selv er like stor, om ikke styrket, i krisetider som i oppgangstider.

En Fafo undersøkelse under pandemien viser at 80 proesnt av de spurte ønsket fortsatt stor satsing på norsk bistand og 40 prosent mente at den burde økes utover en prosent av Brutto Nasjonal Inntekt (BNI).

Norge eier 1,5 prosent av alle børsnoterte selskaper i hele verden. Vi er betydningsfulle, blir lyttet til og regnet med i internasjonal sammenheng. Vår prioritering av bistand vil føre til at andre nasjoner følger etter og bidrar mer.

Derfor vil KrF Kvinner jobbe for at to prosent av BNI brukes til bistand.