Onsdag 1. desember kunne vi lese om den utfordrende situasjonen Borre Sanitetsforening har kommet i grunnet de høye strømregningene. Denne prisstigningen rammer foreningen hardt pga. at de er avhengige av å holde et stabilt nivå på vanntemperaturen. Her nytter det ikke å spare på strømmen, da vil det fort gå utover kvaliteten i bassenget. Det vet alle de som jevnlig benytter dette flotte tilbudet i vår kommune.

Igjennom mer enn 40 år har Sanitetsforeningen jobbet for å bedre/beholde en god folkehelse i vår kommune, dette er et helt unikt tilbud for alle med muskel- og skjelettsykdommer. Også personer med andre lidelser/sykdommer har utrolig godt utbytte av å gå regelmessig i varmtvannsbassenget. Trening før og etter kirurgiske operasjoner er f.eks. veldig viktig, og her har vi dette flotte tilbudet! En annen gruppe vi ikke må glemme er babyer og større barn. Utallige er de som har fått sin første vanntilvenning her. Hvis man trenger å gå f.eks. 2 ganger i uken kan dette bli en økonomisk belastning for noen.

Slik situasjon har blitt har Sanitetsforeningen sett seg nødt til å legge på prisen for de badende, noe de sterkt beklager.

Meg bekjent har aldri Sanitetsforeningen verken bedt om penger eller fått bevilget noe fra kommunen – de jobber jevnt og trutt igjennom hele året for å skaffe kapital.

Det er her jeg vil komme med en sterk oppfordring til kommunen om å bevilge en sum i året slik at sanitetsforeningen kan holde prisene på et nivå som gjør at alle som trenger dette tilbudet ser seg i stand til å benytte det.

Dette vil komme mange av kommunens innbyggere til gode!