Jubel fra de mange vannscooterentusiastene som endelig fikk bruke farkostene sine fritt, mens protestene kom fra kystkommuner som fryktet bråk, spetakkel og villmannskjøring i skjærgården.

Mange kommuner ønsket ta å ta i bruk lokale forbud mot vannscooter. Men disse fikk en kald skulder fra samferdselsdepartementet. Avisa VG skrev at departementet hadde sendt en instruks til kystkommunene om at det ikke var anledning til å innføre lokale forbud mot vannscooter.

Men dette har vist seg ikke å stemme. Kommunene har nå muligheten til å forby vannscootere lokalt.

LES OGSÅ: Nei, det er ikke greit å kjøre villmann med vannscooter på Indre havn

Miljø og friluftsliv

– Den sentralt fastsatte forskriften om vannscootere ble opphevet i 2017, og vannscootere skal nå i utgangspunktet behandles på lik linje med andre fritidsfartøy. Kommuner kan imidlertid regulere vannscootere særskilt gjennom lokale forskrifter, men forutsetningen for eventuelle lokale forskrifter er at dette er nødvendig av hensyn til trygg ferdsel, forsvarlig forvaltning av farvannet, miljø og friluftsliv, sier statssekretær i samferdselsdepartementet, Brage Baklien (Frp), til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Han presiserer at en slik regulering må stå i et rimelig forhold til de byrdene brukergruppen påføres.

– Dette må vurderes konkret knyttet til de aktuelle farvann i den enkelte kommune, og det er opp til kommunene selv å påse at eventuelle reguleringer av bruk skjer innenfor de rammer som følger av regelverket, sier Baklien.

LES OGSÅ: Nytt vedtak: Roklubben skal fortsatt være på Indre havn

 – Uvettige folk ødelegger for alle andre

Ole William Nærsnes er medeier i Horten Vannscooterutleie. Han har fått med seg at regjeringen snur i spørsmålet om vannscootere, og selv om han ikke er overrasket er han sterkt uenig i det.

– En vannscooter er klassifisert som en type båt, så hvis vannscootere skal forbys å kjøre enkelte steder, må det i så fall gjelde alle båter, sier han. – En speedbåt som freser forbi et skjær med hekkende fugl, er ikke mindre ødeleggende enn en vannscooter.

– Men en speedbåt kjører vanligvis fra A til B og passerer fort. Folk på vannscootere kjører rundt i sirkler og åttetall og blir værende lenge på samme sted. Ser du forskjellen?

– Ja, absolutt. Jeg mener de som kjører på den måten må komme seg utaskjærs, der de ikke er til sjenanse – ikke holde på sånn, helt innved land og nær badeplasser. Det er folk som må skjerpe seg, ikke vannscootere!

Holdningsskapende arbeid

I miljøet gjør de det de kan for å få folk til å skjønne hvordan de kan kjøre vannscooter uten å være til sjenanse.

– Han som kjørte villmann i Indre havn forrige helg ble snakket til. Han var østeuropeer, og hadde ikke fått med seg at makshastigheten i Indre havn er 8 knop. Vi hadde en annen en også, for noen uker siden, som vi måtte snakke til. Han lovet at han aldri skulle kjøre på den måten igjen.

– Er det slike førere som bærer ansvaret for at regjeringen nå går inn for ny og strengere politikk overfor vannscootere?

– Ja, det er jeg ikke i tvil om. Det er slike førere som er grunnen til at så mange er imot oss. Jeg skjønner godt at folk blir irriterte. Jeg blir irritert selv, sier Nærsnes.

Forbud ikke noe mål i seg selv

Da Gjengangeren tok kontakt og informerte ordfører Are Karlsen om muligheten for lokale forskrifter for vannscootere, var det nytt for ham.

– Dette må jeg først sette meg inn i. Jeg må se hva det betyr, og hvilket handlingsrom det gir oss, sier Karlsen.

– I utgangspunktet ser jeg det ikke som noe mål i seg selv å forby vannscootere i Horten, men vi har noen problemområder – som på Indre havn. Vi må diskutere hvordan vi eventuelt kan regulere bruken av vannscooter i de områdene der det er mest konflikt, sier han.