Denne uka var anleggsprogrammet for kommunen til politisk behandling. I innstillingen fra administrasjonen heter det at kommunen ser det som svært viktig å fortsette arbeidet med vann og avløp. En tidligere vedtatt plan har vært fult opp i flere år og gitt gode resultater. Pengene til nye og nødvendige tiltak blir hentet fra de kommunale avgiftene som innbyggerne betaler.

LES OGSÅ: Tveiten får nye ledninger – må regne med mye graving

Stadig mer ekstremvær

Utfordringen er at forutsetningene forandrer seg. Det blir vist til forskere ved Meteorologisk institutt og eksperter i NVE som ikke er tvil om at vi de neste årene vil oppleve enda mer ekstremvær. Kraftig nedbør vil falle oftere, og det ekstreme blir enda mer ekstremt. Flere lokale flommer og økt fare for skred blir resultatet.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

 

Vi vil få flere dager med mye nedbør i alle årstider. Det blir vist til at den årlige nedbøren i Norge har økt med 20 prosent siden 1900, og at den kraftigste økningen har skjedd fra 1980 og fram til i dag. Utfordringen blir utbedringer av vann og avløp. Tidligere beregninger av kapasiteten på ledninger vil ofte ikke strekke til.

LES OGSÅ: Mer redd stadig sterkere vind enn høy vannstand men sover foreløpig godt om natta

Asfalt og belegningsstein

En annen utfordring er at vi hele tiden utfordrer naturens egen evne til å ta til seg vann gjennom fortetting av bebyggelse og stadig mer asfalt og belegningsstein. Offentlige og private dreneringer blir stadig mer utfordret på kapasitet. Vi opplever av vann i terreng stadig finner nye veier på veien mot sjøen.

Investeringer og påkostninger innen vann, avløp og rensing finansieres 100 prosent av den avgiften som innbyggerne betaler i kommunale gebyrer. På budsjetter for 2018 har kommunen avsatt 28 millioner kroner. Så er fire millioner overført fra 2017. Det gir en totalramme på 32 millioner. Flere av de foreslåtte tiltakene er innen sektoren for avløp og har til hensikt å minske utslipp fra spredte avløp.

LES OGSÅ: Kommunens oppfordring til huseierne: – Behold regnvannet ditt selv! 

Hovedutvalget for klima, miljø og teknikk vedtok enstemmig den framlagte planen.

Her kommer gravemaskinen

Wistingsvei, ferdig i 2018.

Tveiten, ferdig i 2019.

Øvre Keisemak, oppstart i 2019.

Kirkebakken, oppstart i 2019 eller 2020.

Falkensten, oppstart i 2019 eller 2020.

Kjærveien, oppstart i 2020.