Parkveien stengt: – Helt nytt og veldig mye bedre

I Parkveien ved Rørestrand Camping foregår det omfattende gravearbeider. Jobben er snart klar. Da vil gravemaskinen flytte seg til Strandveien og St. Halvards vei rett i nærheten.