Helseminister Kjerkhol varslet i sin første sykehustale at regjeringen fjerner fritt behandlingsvalg innen 2023. Det er først og fremst tragisk for pasienter i helsekø, men det skaper også usikkerhet for sykehuset vårt her i Horten.

Tilbakemeldingene er tydelige. Fritt behandlingsvalg har reddet liv. «Uten fritt behandlingsvalg hadde jeg ikke stått her i dag» er eksempelvis Tonje Finås sine ord, som i sin tid fikk behandling ved Hurdal Recoverysenter. Kort fortalt handler fritt behandlingsvalg om at de av oss som får henvisning til behandling eller undersøkelser i Norge selv kan velge hvor vi skal behandles. Dette gjelder uavhengig av om vi velger et privat eller offentlig sykehus eller klinikk, så lenge behandlingsstedet er godkjent. Det er en valgfrihetsreform.

Fritt behandlingsvalg gjør blant annet at pasienter som sliter med rus og psykisk helse kan få velge behandling selv - på det offentliges regning.

Det handler om noe så enkelt som å gi pasienter makt over egen situasjon, og få muligheten til å velge et alternativt behandlingstilbud som passer dem best. Det handler om å respektere at mennesker er forskjellige. Valgfrihet og selvråderett er en viktig verdi i seg selv for veldig mange mennesker.

Men Arbeiderpartiet liker ikke dette. Det viktigste ved norsk helsepolitikk er visst at pasientene skal behandles på offentlige sykehus. Til nød er det greit med private aktører som har vunnet et offentlig anbud. Valgfrihet synes å ikke være så viktig.

Hva er egentlig konsekvensen av Arbeiderpartiets gjennomslag? De med god råd vil fremdeles kunne velge å heller kjøpe privat behandling, betalt fra egen lomme. De som ikke har god råd, må stå i en offentlig helsekø og vente på behandling. Det er usosialt og urettferdig.

I Horten har vi et ideelt sykehus på gamle Horten sykehus, LHL-sykehuset Vestfold. Når Arbeiderpartiet fører en politikk som direkte angriper en institusjon i Horten så lurer jeg fælt på hvordan vår egen stortingspolitiker kan si seg fornøyd. Ifølge Gjengangeren 17. januar slår Ap-Maria seg til ro med at sykehuset vårt fortsatt kan ha avtaler med det offentlige. Ja, det er riktig, men det forutsetter riktignok at det vinnes et eller flere anbud.

Pasienters valgfrihet skal snevres inn, men vi skal visst være fornøyd så lenge det enkelte behandlingssted faller innunder Arbeiderpartiets aksepterte modell.

Konsekvensen vil bli mindre selvbestemmelse over eget liv, og etter all sannsynlighet økte helsekøer.

Nå er det tydeligvis vanlige folks tur til å stå i helsekø.