Gå til sidens hovedinnhold

Valget er over, nå er det vår tur!

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Ja valget er over, vi ska få ei ny regjering som sier; nå er det vår tur. Ja jeg antar de mener at det nå er VÅR tur. Og hvis det er sånn, ja da skal løftene innfris!

Jeg forventær: At Jan Tore Sanners tragiske regionsreform reformeres tebake te der vi var for 8 år sia. Det vil si, Telemark og Vestfold separeras. Viken (såkalte fylke) tebakeføras te sine egne opprinnelige fylker sånn at folk slepper å ruinere sæ på reiseutgifter for å diskutere en sak på et eller anna offentlig kontor. Fylka nord for polarsirkelen ska delas opp te der dem var før de blåblå bynte å fløtte på monopolbrikkene sine. Vestland fylke eller region blir igjen så oversiktlig at vi til og med veit hvor Bergen ligger i forhold te Haugesund og Stavanger og om Sognefjor'n ær en fjord og ikke en region. I det hele tatt forventer jeg at de såkalte rødgrønne har ryggrad, bein i nesa og nærver av stål te å gjennomføre det de har låkka velgera med.

Jeg forventær: At politireformen reformeras tebake te åpne lensmannskontor, at det går an å treffe folk dær hvis en skulle værra uheldig å ramle utpå og ikke finner veien hjem, og at det blir mulig å levere inn en anmeldelse på fredag uten å møte ei låkka dør med lapp om å vente te mandag.Jeg forventær: At de famøse helseforetaka revurderes, sjøl om Ap har et ansvar for at dem i det hele tatt blei født. Apropos fødsel, hvis Ernas parole om mer sengehygge og derav flere fødsler ska ha no for sæ, så må vår nye regjering åsså ta Bunadsgeriljan's krav om åpne fødestuer på alvor.

Jeg forventær: At man på nytt går igjennom hele politikken knytta te eldre og uføre. Det kan ikke lenger værra et mål at eldre ska kåste minst mulig, få minst mulig og få mest mulig mat produsert lengst mulig unna te billigst mulig kostnad. Et liv på sykehjem bør vel ligne på et liv og ikke en forberedelse te kistefrakken. Husk at når 50-talls generasjon' kommer på hjemmet så ska det råkkas!

Jeg forventær: At den nye regjeringa holde hue varnt og våpna kalde og ikke lenger hiver sæ som blinde høner etter fløtesignala te onkel Sam på huelævvse krigsoppdrag rundt om i verden med påfølgende nye tragedier og flyktningestrømmær.

Jeg forventær: At de rødgrønne med ny og spennandes støtte fra MDG og Rødt tar te vettet og revurderær den såkalte jernbanereformen som har ført te at det ær blitt flere direktører enn reisende og hvor ei kråke faktisk er i stand te å stoppe hele togtrafikken på Vestfoldbanen i dager og uker.

Jeg forventær: At den nye regjeringa nå tar skjea i rekti hand og evaluerer NAV-reformen med alt det det innebærer av tiltak for å få den til å fungere som forventa: Nemlig å få folk i arbe, unngå at AAP'ere havnær på sosialhjælp istedet for en tryggære vei te arbe, utdanning eller andre tiltak som gjør at folk i utfordrandes situasjoner ikke havnær helt utafor enhver mulighet te å møte da'n med rak rygg og håp i ævva. Og sjølsagt få inn nok ressurser te å gjennomføre som forventa.

Jeg forventær: At den nye regjeringa med støtte fra MDG og Rødt kastær av sæ frykten for å såre Erna og Sylvi når det gjelder å myke opp regelverket med tanke på å innføre det man på godt norsk kan kalle en human vurdering av flyktende menneskers behov for vern, bosetting og andre tiltak som gjør dem istand te å få et godt og ikke minst trygt liv i et land som tør, vil og ikke minst gjennomfører de humanistiske verdier.

Jeg forventær: At den nye regjeringa med solid støtte av MDG og Rødt ser på energipolitikken på nytt. I løpet av 8 år ser det ut te at mesteparten av den norske skattekista har havna på utenlandske hender. Via vann og vind og andre kraftkilder, havnær gullkanta aksjer og kroner i lomma på utenlandske profittørær. Detta ær vårt gull og vi ska bestemme om, hvor, når og hvordan detta ska fordelas innafor våre grenser. Vann, vind, sol og sjø ska bestemmes, vurderas og eventuell utnyttas under ledelse og tilbakeføring lokalt.

Jeg forventær: At den nye regjeringa går igjennom alle reformer, tiltak, låvær og reglær som den blåblå regjeringa satte ut i livet med tanke på at de skulle værra umulige å reversere. Målet ær sjølsagt å reversere dem - hverken mer eller mindre. Her må hele den radikale jussen inn for å knekke det den forrige regjeringa trudde dem skulle sleppe unna med.

Ja kjære leser og ikke minst nye regjeringsmedlemmer: Jeg forventær at dere tør å gjennomføre det dere har låft vårs og at vi kan glømme 8 år i det mørkeblå!

Kommentarer til denne saken