Politisk uenighet – Venstre vil ha all tungtransport sørover og ikke nordover

Høyre, Frp og KrF vil børste støv av gamle planer om Nordoverveien. Venstre er helt uenig og vil stenge Ollebkken og Skippegata for tunge kjøretøyer.