Arbeiderpartiet tok alle lederne i avtalen mellom seks samarbeidspartier

Arbeiderpartiet får ordfører, varaordfører og alle fire lederne i hovedutvalgene. Det framgår av samarbeidsavtalen som nå er underskrevet.