– Vi har funnet pengene – et gratis måltid mat i uka i grunnskolen i Horten

Av

– Vi vil ha et bedre fellesskap og minske de sosiale forskjellene på skolen. Derfor har vi i Horten funnet penger til et gratis måltid mat i uka i grunnskolen, sier Maria Aasen-Svensrud.