Valgvake: Ingen jubel hos de blå

Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig folkeparti er samlet for valgvake i Marinegården. Det var verken applaus eller jubel da prognosene ble offentliggjort.