– Høyre går til valg på «Leve hele livet», og det forutsetter et kvalitetsløft innen pleie og omsorg

Av

I forkant av valget har Gjengangeren stilt alle partiene i kommunen 15 spørsmål om ulike temaer. Under finner du svaret fra Høyre og Jan Nærsnes.