Bjørn-Kristian Svendsrud – vil ha frihetsreform for eldre

Lokalpolitiker Bjørn-Kristian Svendsrud liker ikke begrepet privatisering, men han vil gjerne ha inn private tilbydere i eldreomsorgen.