Det er opp til kommunen å bestemme om vi skal innføre vaksinepass i Horten. Et slikt vedtak bør ha en særdeles god begrunnelse. Når det er slik at fullvaksinerte sprer virus minst like godt som uvaksinerte så faller jo hele poenget bort.

Noen sitater fra hjemlige størrelser:

1. Professor i immunologi og overlege ved Haukeland Sykehus, Elling Ulvestad: «Fullvaksinerte kan bli smittet med Sars Covid 2 og smitte videre til eldre og syke i vel så stor grad som uvaksinerte kan.»

2. Ass. direktør Folkehelseinstituttet, område smittevern, Geir Bukholm: «Det (vaksinen) øker også risikoen for at man kan gå rundt å være bærer av viruset uten å vite at man er det, og det vil faktisk kunne føre til at smittespredningen øker i de områdene hvor man tar i bruk vaksinen.»

3. Ass.direktør Helsedirektoratet, Espen Nakstad: «Mange har nok overvurdert den smittebegrensende effekten av vaksinene.»

Ingen har blitt lovet annet enn at vaksinene skal beskytte mot sykdom, mer enn det er i så fall ren ønsketenkning. Dette burde være nok til at lokale helsebyråkrater og kommunestyret setter foten ned for et slikt tiltak, som strider totalt med det verdigrunnlaget samfunnet vårt er bygd på.

Hva slags samfunn ønsker vi oss i framtida? Jeg håper våre lokalpolitikere har ryggrad og integritet til å si kontant nei.