Nei til Atomvåpen har utfordret stortingskandidatene i Vestfold til å si hva de mener om atomvåpen og sikkerhetspolitikk. Den utfordringen tar jeg gjerne.

SV mener at Norge ikke kan forsvares med atomvåpen. Trusselen om bruk av atomvåpen øker spenningen og utryggheten. Derfor mener SV at Norge bør slutte seg til det internasjonale atomvåpenforbudet som tidligere i år ble internasjonal folkerett.

Forrige gang SV var i regjering tok vi initiativ til å få startet arbeidet med et internasjonalt forbud mot klasebomber. Det fikk vi til. Regjeringa tok også initiativ til å starte arbeidet med å se på de humanitære konsekvensene av en atomvåpenkrig. Det var dette arbeidet som internasjonalt førte til atomvåpenforbudet. At Norge ikke deltok i utviklingen av avtalen, skyldes at Solberg-regjeringa ikke fulgte opp. Blir det en ny rød-grønn regjering må regjeringserklæringen inneholde signering og ratifikasjon av atomvåpenforbudet.

Dagens regjering har selv gjort klart at det ikke vil være i strid med de juridiske forpliktelsene vi har som NATO-medlem, å slutte seg til forbudet. Det vil uten tvil bli oppfattet som kontroversielt i mange NATO-land, ikke minst fra de landene som har atomvåpen – Frankrike, Storbritannia og USA. Men nettopp som NATO-land mener vi at vi kan starte en prosess som kan få flere NATO-land til å støtte forbudet.

At ingen andre land skal ha baser i Norge har styrt norsk sikkerhetspolitikk siden 1950-tallet. Det er en selvpålagt begrensning som skal bidra til å skape avspenning i forhold til naboen Russland. Vi mener fortsatt at det ikke vil øke vår sikkerhet å åpne for utenlandske baser, derfor vil SV også si nei til forslaget om at USA skal få flere baser i Norge. Slike baser vil i kritiske situasjoner svekke vår kontroll med at det ikke skal være atomvåpen i Norge i fredstid. Denne saken vil komme opp i Stortinget allerede til høsten.