Flere tvilte på lovligheten ved å bruke bevilling som pressmiddel, nå har kommunen sendt brev til Helsedirektoratet

Det kom reaksjoner da SV-politikeren Katja Ragnasdatter Halvorsen fremmet forslag og vant fram om minstelønn i forbindelse med tildeling av skjenkebevilling.