Psykisk helse: Halvparten av studentene har det ikke bra

Ensomhet og utenforskap er en utfordring for studentene i Vestfold og i landet for øvrig. De eldste har det verst. Det kan være farlig.