Fylket har bevilget 70 millioner til bygging av veien - nå vil kommunen ha to millioner til planlegging

Horten søker fylket om to millioner kroner til områderegulering av Bakkenteigen. Her inngår ny vei mot Skoppum og E18. Kommunen må ha økonomisk hjelp.