Gå til sidens hovedinnhold

Universitetet vårt

Artikkelen er over 1 år gammel

Oddbjørn Gaski skriver i Gjengangeren om den planlagte veien til Bakkenteigen og spør om ikke undertegnede bør ta mer hensyn til innbyggerne.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Jeg mener oppriktig at jeg prøver på det hver eneste dag, men ofte er det motstridende interesser og umulig å imøtekomme allés ønsker.

Personlig mener jeg at Universitetet betyr veldig mye for kommunens innbyggere. Det er en av kommunens største arbeidsplasser og bidrar med kompetanse som er avgjørende for både kommunen og næringslivet. Veien handler imidlertid om mer enn det; den skal også gjøre det mulig å videreutvikle Forskningsparken og realisere det vedtatt planene for boliger på Tonsåsen.

Uavhengig av eget syn vil jeg også påpeke at både ordfører og administrasjonen er pålagt å jobbe for å realisere de vedtak kommunestyret har gjort. Helt siden en besluttet å legge jernbanestasjonen til Skoppum har det vært fattet en rekke vedtak – de fleste enstemmige – som peker på behovet for bedret veiløsning til Universitetet.

Jeg er imidlertid helt enig med Gaski om at hensynet til dyrket mark og miljø skal veie tung. Det var grunnen til at vi ikke ville legge den langt mer inngripende jernbanelinja her. Vi er også veldig stolte av at vi i arealplanen for de neste 12 årene ikke planlegger å bruke noen områder med dyrket mark til boligbygging. Under den videre planlegging av denne veien vil det bli lagt stor vekt å bevare mest mulig. Planen er å legge den nær eksisterende bebyggelse, og den skal ikke komme i konflikt med Adalstjern eller de mest sårbare naturområdene. Veien vil også bli bygd med en relativt enkelt standard. Den vil legge til rette for syklende og gående, men skal ikke fungere som en gjennomfartsåre.

Til slutt vil jeg minne om at det under reguleringsarbeidet vil bli høringer, der de som har synspunkter kan komme med sine innspill. Jeg oppfordrer alle som er engasjert i saken til å gjøre det.

Are Karlsen, Ordfører

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.