Gå til sidens hovedinnhold

Universitet byen Horten

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det jobbes aktivt i kommunen for å få studentene til å se fordeler med Horten som bosted og bidra til opplevelsen av å være en del av Horten samfunnet.

Det er mange studenter som flytter hjemmefra for første gang, til en ny by, hvor de ikke har noe sosialt nettverk. Da er det veldig bra at vi har i kommuneplanens samfunnsdel at det skal satses på student byen Horten. Det er positivt både for næringsliv, samfunnsutvikling og tilflytning. Det gjennomføres en flytt til Horten kampanje, hvor studentene får et årskort til buss og en velkomstgave om de velger å melde flytting, å bli innbygger i Horten. Dessverre er søknadsfristen litt kort så tolv studenter som hoppet på kampanjen og søkte, fikk avslag.

En av de største utgiftene studenter har er boligutgiftene. SV vil derfor arbeide for flere studentboliger. Noe av det som særlig tømmer lommeboka til studentene er bokostnader. SV vil øke kostnadsrammen for hvor mye av finansieringene staten skal stå for.

Studentene må ha gode ordninger, slik at alle kan utdanne seg uavhengige av familiens økonomi. SV vil derfor øke studiestøtten,

Det skal være mulig å studere på fulltid uten å måtte være avhengig av å jobbe ved siden av eller få hjelp fra foreldrene. Men det ser vi ofte at ikke er realiteten i dag.

SV vil gjøre opptakssystemet til høyere utdanning mer rettferdig. Relevante karakterer skal vektes mer.

Et godt helsetilbud for studenter er en viktig del av det å sikre gode rammer for å studere. En av fem studenter opplever alvorlige psykiske problemer i studietiden, uten at studenthelsetilbudet har kapasitet til å møte utfordringen.

Frafall koster samfunnet mye.

Horten SV

Birthe Carlsen

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 09:00.