Ungdata: En av fire unge føler seg ensom

SLITER PSYKISK: Flere unge i Horten føler seg plaget med ensomhet, viser Ungdata.

SLITER PSYKISK: Flere unge i Horten føler seg plaget med ensomhet, viser Ungdata. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Hortensungdommer er fornøyd med fysisk helse og lokalmiljø, viser ferske tall. Samtidig plages flere unge av psykiske problemer og depressive symptomer her enn ellers i Norge.

DEL

Tidligere i år deltok 798 ungdommer i Horten, mellom åttendeklasse og førsteklasse på videregående i Ungdataundersøkelsen. Undersøkelsen inneholder en rekke ulike spørsmål innenfor forskjellige temaer som skal være med på å kartlegge hvordan norsk ungdom har det.

– Formålet med undersøkelsen er å finne ut av hvordan ungdommer har det slik at vi kan forebygge problemene som oppstår, forklarer kommuneoverlege i Horten, Niels Kirkhus.

"UNG I HORTEN": Kommunen har satt i verk tiltaket "Ung i Horten" på bakgrunn av Ungdata-resultater, forteller kommuneoverlege Niels Kirkhus.

"UNG I HORTEN": Kommunen har satt i verk tiltaket "Ung i Horten" på bakgrunn av Ungdata-resultater, forteller kommuneoverlege Niels Kirkhus. Foto:

Les også: – Ungdommen føler på et enormt press for å være perfekte og flere sliter psykisk

Utvidet helsetjeneste

Resultatene av Ungdataundersøkelsen er stort sett like over hele landet, men i likhet med resten av fylket vises en tydelig forskjell innenfor temaet psykisk helse. På landsbasis svarer ti prosent at de er ganske mye plaget av psykiske problemer. Åtte prosent er mye plaget.

I Horten ligger resultatene på tolv og tretten prosent. Undersøkelsen fra 2013 ga lignende svar. Som et resultat av dette har kommunen startet prosjektet «Ung i Horten» for å bedre ungdomshelsen.

Vi jobber konstant med å forbedre helsetilbudet. Blant annet har vi styrket helsesøsterutdanningen, startet lavterskeltilbudet «Ung i Horten» for å gjøre hjelp mer tilgjengelig, og kampanjen «Vi byr oss i Horten», uttaler Kirkhus. 

Les også: Gjør biblioteket til et pusterom for ungdom

I forhold til andre mellomstore kommuner er tallene for ensomhet og depressive symptomer høye. 25 prosent av deltakerne fra Horten er mye plaget av ensomhet, det er fire prosent mer enn i andre mellomstore kommuner. Antall personer plaget av depressive symptomer i Horten ligger tre prosent over gjennomsnittet, med 19 prosent.

HORTEN: I forhold til andre mellomstore kommuner er tallene for ensomhet og depressive symptomer høye.

HORTEN: I forhold til andre mellomstore kommuner er tallene for ensomhet og depressive symptomer høye. Foto:

Færre drikker og røyker

Området hvor det har vært størst forandring er innenfor temaene tobakk, alkohol og hasj.

– Den nåværende ungdomsgenerasjonen er veldig ordentlig, de jobber hardt og tar ansvar. Det har vært en nedgang både innenfor drikking, bruk av tobakk og kriminalitet. Kanskje har dette en sammenheng med presset ungdommer føler og de psykiske plagene. De positive sidene er ungdommenes ordentlig oppførsel, forteller Niels Kirkhus.

88 prosent har aldri røyket og antall som røyker daglig eller ukentlig har sunket fra seks prosent til to prosent siden 2013. Antall ungdommer som har vært tydelig beruset det siste året har sunket med fem prosent og ligger nå på fjorten prosent.

Over tre timer skjermtid

Undersøkelsen er også med på å kartlegge ungdommers fritid. Resultatene viser blant annet at de fleste ungdommer er svært fornøyd med foreldrene sine og mange trives godt på skolen, selv om flere ungdommer blir utsatt for mobbing. De bruker store deler av fritida si hjemme og mindre tid ute med venner. Gjennomsnittlig i Horten er 64 prosent med i organiserte fritidsaktiviteter, men tallet synker når elevene nærmer seg tiende klasse, dette gjelder spesielt for jenter.

SKOLEARBEID: De fleste bruker mindre enn én time på skolearbeid daglig.

SKOLEARBEID: De fleste bruker mindre enn én time på skolearbeid daglig. Foto:

Les også: – Det blir stadig et større gap mellom de som lykkes og de som sliter i samfunnet.

De fleste bruker mindre enn én time på skolearbeid daglig og over tre timer på ulike medier. Det gjelder for hele landet, likevel er tallene for mediebruk spesielt høye i Horten hvor sju prosent flere enn det norske gjennomsnittet svarer at de bruker mer enn fire timer foran en skjerm i løpet av dagen. Det tilsier 33 prosent.

Nyttig for videre arbeid

Barn holder seg fortsatt i aktivitet mens ungdommer bruker mer tid foran en skjerm. Ungdommene er likevel ikke totalt fraværende fra sosiale situasjoner ettersom mye av skjermtida brukes på sosiale medier eller spill hvor ungdommene holder kontakt med hverandre. Den store utfordringen er at ungdommene går glipp av fysisk aktivitet, uttaler Kirkhus.

Han synes Ungdataundersøkelsen er nyttig for kommunen og deres tiltak for ungdom.

– Å se resultatene av en slik undersøkelse er spennende og fungerer som en type veiledning og kvalitetssikring for de tiltakene kommunen gjør for ungdommer for å gi dem en god start på livet, forklarer Niels Kirkhus.

Ungdataundersøkelsen

  • En undersøkelse som tar for seg forskjellige temaer som er aktuelle for ungdoms livsstil.
  • Undersøkelsen skal kartlegge viktige sider ved ungdomers livsstil.
  • I Horten deltok 798 elever mellom åttendeklasse og førsteklasse på videregående i undersøkelsen.
  • Horten deltok i undersøkelsen èn gang tidligere, i 2013.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken