Her har skoleelever blitt bøtelagt: – Dette skal komme i orden innen august og et nytt skoleår

Elever som har benyttet traktor eller moped til pendlerparkeringen på Kopstad har blitt bøtelagt fordi de ikke kjørte personbil. Neste skoleår slipper elver ved Horten videregående skole parkeringsbot.