Det var i november politiet mottok en anmeldelse av det som skal være et overgrep på et utested i Horten, bekrefter politiadvokat i Sør-Øst politidistrikt, Lise Dalhaug overfor Gjengangeren.

Hun forteller at en rekke personer ble vitne til hendelsen. Politiet etterforsker nå saken.

– Vi etterforsker om det har skjedd et seksuelt overgrep. Vi har ingen mistenkte, men dette er noe vi jobber med.

Spredt på sosiale medier

Hendelsen ble filmet og spredt på sosiale medier, og for det er en ung kvinne siktet for å dele videoen, med hjemmel i straffelovens paragraf 267 a, bekrefter Dalhaug.

– Det er veldig alvorlig å dele slike videoer. Man bør tenke på konsekvensene for dem som opplever dette, men det er også noe vi ser stadig mer av i tiden vi lever i. Det er lett å dele, og jeg har inntrykk av at folk ikke alltid forstår hvor alvorlig det er når noe deles, sier politiadvokaten.

Også Gjengangeren har sett videoen av hendelsen.

Avisen har vært i kontakt med den fornærmede kvinnens bistandsadvokat, Torun Haug. Hun har følgende å si om saken:

– Min klient opplever det grusomt at en video av hendelsen har spredt seg, og har det naturligvis vanskelig som følge av saken.

§ 267 a. Deling av krenkende bilder mv.

Med bot eller fengsel inntil 1 år straffes den som uberettiget gjør tilgjengelig for en annen bilde, film eller lydopptak av krenkende eller åpenbart privat karakter, for eksempel av noens seksualliv eller intime kroppsdeler, noen som utsettes for vold eller andre ydmykelser, eller noen som befinner seg i en svært sårbar eller utsatt situasjon.

Grovt uaktsom overtredelse straffes med bot eller fengsel inntil 6 måneder.

Hentet fra Lovdata.no

Har avhørt flere

Politiet har, på tross av at det finnes video av hendelsen, så langt ikke klart å identifisere den tilsynelatende jevnaldrende mannspersonen. Dermed har politiet ingen konkrete mistenkte i saken, sier Dalhaug.

Avhør av både fornærmede, ansatte ved utestedet og øvrige personer som var til stede har heller ikke gitt resultater, forteller Dalhaug. Hun understreker at politiet fortsatt har noen etterforskningsskritt igjen, og at de håper å være ferdig før jul.

Gjengangeren har vært i kontakt med driveren av det utestedet. Vedkommende ønsker ikke å uttale seg ettersom hendelsen fremdeles er under etterforskning.

– To separate saker

Jon Gunnar Christensen i advokatfirmaet Hasle er forsvarer for kvinnen som er siktet for videodelingen. Han sier hun angrer:

– Min klient har erkjent straffskyld og kommer til å godta et eventuelt forelegg. Hun angrer på det som har skjedd, synes saken er vanskelig og skulle gjerne vært dette foruten, sier Christensen.

Han ønsker ikke å svare for hvorvidt hans klient oppfattet å filme et seksuelt overgrep, da saken fortsatt er under etterforskning. Han henviser derfor spørsmålet videre til politiadvokat Dalhaug.

Hun ønsker heller ikke å svare på spørsmålet, ettersom hun ikke vil gå i detalj på hva kvinnen har forklart i avhør. Samtidig understreker Dalhaug at det dreier seg om to separate saker:

  • Den ene dreier seg om anmeldelse av et seksuelt overgrep, og der har kvinnen som filmet status som vitne. Det fordi hun var blant dem som var til stede.
  • Den andre er selve videodelingen, der den unge kvinnen som filmet, er siktet.

Mener politiet bruker overdreven makt

Politiet har tatt beslag i den siktede kvinnens mobiltelefon, og de ønsker ikke å gi henne denne tilbake. Det har ført til at kvinnens forsvarer har tatt saken pro bono, altså gratis.

– Det er viktig for meg å understreke at det ikke er på bakgrunn av siktelsen, men på grunn av politiets framgangsmåte i saken. Min klient har erkjent straffskyld og er villig til å godta et forelegg. Det ser vi på som en god løsning.

Men:

– De har også tatt beslag i hennes mobiltelefon, og den vil de ikke gi tilbake, selv når saken er avsluttet. Hun vil allerede komme til å måtte betale en bot som kan ende på godt over 10.000 kroner, og tap av mobiltelefon vil i tillegg bety ytterligere nærmere 10.000 kroner. Det er snakk om mange tusen kroner, sier Christenden.

– Jeg har forståelse for at politiet ser alvorlig på selve handlingen, men utøvelsen av makt her er ikke proporsjonal etter min mening, sier han.

Christensen har nå tatt beslaget til retten, i håp om at det kan gi hans klient mobiltelefonen tilbake. En kjennelse der ventes torsdag.

Politiet mener inndragningen er riktig

Politiadvokat Lise Dalhaug er ikke enig i forsvarerens beskrivelse av overdreven maktbruk:

– Vi mener at vi har hjemmel til å inndra telefonen permanent. Politiet kan inndra gjenstander som er benyttet i straffbare handlinger, og det er klart at alle inndragninger medfører konsekvenser, sier Dalhaug.

Har dere sikret bevis på telefonen?

Nei, den er ikke inndratt for å sikre beviser, men fordi vi mener å ha grunnlag for å inndra den, svarer politiadvokaten.

Hun avventer nå rettens avgjørelse i saken.