Kommunen har kjent til ulovligheter i ti år uten å stoppe dem: – Vi har ikke hatt kapasitet til å følge opp

Siden 2009 har Horten kommune brevvekslet med en boligeier i forbindelse med ulovlig bruk av en kjeller. Først nå er det tatt affære.