Forskjellen på Høyre og SV er ikke viljen til å redusere fattigdom og sosiale forskjeller, men evnen til faktisk å gjøre noe med det.

Det er valgkamp, og den politiske diskusjonen tilspisses. I et innlegg i Gjengangeren 26. august har SVs Kari Kaski nok likevel tatt vel mye Møllers tran, slik hennes tidligere partileder formulerte det da SV i en annen valgkamp måtte gå tilbake på sine uttalelser. Kaski hevder for eksempel at SV vil øke barnetrygden og gi gratis SFO, noe « Høyre aldri ville gjort fordi de ikke vil utvide velferden» Faktum er at Høyre i regjering har sørget for å øke barnetrygden med 8200 kr for de minste barna, og innført billigere SFO for familier med dårlig økonomi. Dette i motsetning til SV, som snakket mye men ikke leverte noe på dette sist de satt i regjering.

Historien gjentar seg. SV har flere ganger drevet valgkamp på gratis varm skolemat, billigere tannhelsetjenester, og i 2005 skulle de fjerne fattigdommen med et pennestrøk. Etter åtte år i regjering måtte SV be om unnskyldning for sin manglende innsats for de fattige.

Nå er SV i gang igjen med å love mer av alt til alle, og de forsøker å fortelle en historie om at hele festen skal bekostes av de rike. Men SVs eget budsjett viser at helt vanlige folk med inntekter over ca. 600.000 får skatteregningen for SVs valgløfter. Også vanlige småbedrifter og jobbskapere må betale mer skatt med SVs politikk. Økt skatt er dessuten et løfte SV har vist seg å levere på.

Skattesystemet skal bidra til omfordeling, og forskning viser at skattesystemet har virket stabilt omfordelende over tid, også i Høyres regjeringstid. De rikeste betaler en høyere andel av sin inntekt i skatt nå, enn under de rødgrønne. Men skattesystemet må også stimulere til arbeid og verdiskaping, slik at vi kan sikre selve grunnlaget for velferden og dermed bevare et samfunn med små forskjeller. SVs politikk med økt skatteregning til folk og bedrifter, kortere arbeidstid og rask avvikling av oljenæringen vil føre til et fattigere samfunn med mindre rom for velferd og dermed økte sosiale forskjeller.

Mens SV er mest opptatt av å lindre symptomene på sosiale forskjeller gjennom økt skatt og omfordeling, prioriterer Høyre å løse problemer som skaper fattigdom og utenforskap.

Derfor har vi i motsetning til SV prioritert gratis kjernetid i barnehage og billigere SFO for familier med dårlig økonomi. Vi har forsterket tidlig innsats i skole og barnehage, og reformerer nå videregående opplæring slik at flere kan få bedre mulighet for å fullføre og bestå. Vi har effektivisert arbeidsmarkedstiltakene og integreringspolitikken, slik at flere får den kompetansen de selv og det norske arbeidslivet trenger. Etter at SV og de rødgrønne prioriterte ned psykisk helse i sykehusene, har vi igjen sørget for at psykisk helse skal være prioritert slik at flere får hjelp til å mestre hverdag og jobb.

Høyres politikk for å redusere fattigdom og sosiale forskjeller er å skape mer, og inkludere flere. SVs forslag til «quick fix» vil forsterke problemet, ikke løse det.