«Det er en målsetning at barn og unge har så lav tiltaksbyrde som mulig. Det å holde skolene åpne er spesielt viktig. De samlede negative effektene av stengte skoler er svært store.»

Dette står i den nye veilederen om smittevern i videregående skole. Ja, vi vet at det er viktig at skolene holdes åpne for at elevene skal kunne komme på skolen, og ja, vi vet at det er negative effekter av å stenge skolene helt, men konsekvensen er at lærere og ledere ikke opplever et forsvarlig arbeidsmiljø.

Ifølge arbeidsmiljøloven har alle arbeidstakere rett på et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Mange lærere og ledere føler nå at det er nettopp det de ikke har, og at de står i frontlinjen i en smittesituasjon med muterte virus og økt smittespredning blant de unge. Lærerne har heller ingen prioritet i vaksinekøen, og med nærkontakt med kanskje opp mot 100 elever fra ulike klasser og grupper hver eneste uke, så kjenner de på en frykt for smitte og det å bli syk selv og å risikere å ta med seg smitten til andre, f.eks. i nær familie. Myndighetene må ikke se seg blinde på veiledere og forskrifter når de er lovmessig forpliktet på opplæringslova og arbeidsmiljøloven som krever et trygt og helsefremmende arbeidsmiljø.

Beslutninger om tiltaksnivå i den videregående skolen er ikke underlagt fylkeskommunen, men smittevernmyndighetene i den enkelte kommune. Dette gir en uforutsigbarhet for de ansatte i skolene, og de behandles ulikt fra kommune til kommune. Utdanningsforbundet har jobbet aktivt for å bedre arbeidssituasjonen for sine medlemmer og har oppnådd gode resultater i noen kommuner, men vi opplever at vi ikke har nådd frem når det gjelder videregående opplæring.

Det er nå kommet en egen smittevernveileder for videregående skole, inkludert voksenopplæringen. Den gir mer målrettede tiltak, økt presisjonsnivå, og en egen del om munnbind. Utdanningsforbundet Vestfold og Telemark opplever at ansatte ikke har blitt mer betrygget av dette! Det er fremdeles en-meteren som gjelder i klasserommet på rødt nivå, mens anbefalt avstand ellers i samfunnet har blitt økt til to meter. Denne forskjellen oppleves som ulogisk og uforståelig for alle i videregående skole.

Ansatte i våre videregående skoler har gjennom ett år måttet omstille seg mange ganger, og ofte på veldig kort varsel pga. at skolen de jobber på har gått fra gult til rødt tiltaksnivå fra den ene dagen til den andre. Undervisningsopplegg må skrotes, og nye opplegg må lages fordi undervisningen skal være på Teams dagen etter i stedet for i klasserommet. Dette skaper mengder med merarbeid som må kompenseres!

Utdanningsforbundet Vestfold og Telemark mener at nå må de nasjonale og lokale myndigheter ta inn over seg og forstå den situasjonen ansatte i de videregående skolene nå står i, og høre på stemmene til ansatte og våre tillitsvalgte som står i frontlinjen og sørger for at skolene fremdeles kan være åpne!

Hovedtillitsvalgte Utdanningsforbundet Vestfold og Telemark

Kristin Viumdal, Anders A. Gryting, Anne Yun Rygh, Morten R. Cowles, Mariann Nilsen

Nestleder Utdanningsforbundet Vestfold og Telemark

Lars Kristian Waale