- Tyder på at tiltakene virker

Økningen i antall smittede i Horten går relativt langsomt. Det er et godt tegn, mener kommuneoverlege Niels Kirkhus.