Turistforeningen takket for taket: – Nå sender vi nye søknader

Knudsrødhytta framstår finere enn noen sinne, nå som det populære turmålet har fått nytt tak, ny vestvegg og godt med isolasjon.