Hortensmarka Nord m/Utsikten

Utsikten er et verdifullt kulturminne. Murene på Utsikten er restene etter en gammel kanonstilling. Denne ble bygd rett før unionsoppløsningen med Sverige i 1905.

Den skulle virke som nærforsvar av strekningen Karljohansvern – Skoppum -Nykirke.

Under 2. verdenskrig hadde tyskerne en varselpost her. Nå er det kun et yndet turmål.

Adalsborgen

Anlegget har aldri vært vitenskapelig undersøkt, bare besiktiget av arkeologer.

Den gamle og mest gjengse mening fra 1880 tallet om at borgen har vært et militært forsvars- eller tilfluktsanlegg har nå blitt møtt med motsigelser i nyere forskning fra andre steder.

Det nevnes tilfluktssted for utmarksnæring. Skjerming av folk og fe om natten mot rovdyr, kvegtyveri som var utbredt i oldtiden. Storfe hadde enorme verdier den gang. Rituelle religiøse og annen kultisk bruk har også vært vurdert. Det er flere teorier om bruken av disse anlegg.

Topptur til Slettefjell

Slettefjell –ligger 113 moh.  Dette er et flott utsiktspunkt helt nord på Veggefjell. Fjellet er oppkalt etter gårdene Nordre og Søndre Vegge. Oppstigningen til Varnestangen går under navnet Bjørnekleiva. Her la Horten skiklubb løypa til et landsrenn i 1959. Kleiva ble det avgjørende punkt da mange falt på veien ned, og noen tok endog av seg skia og tråkket ned. (Gunder Gundersen vant.)

Mer fra din lokale turistforening finner du her: Horten og Omegn Turistforening

Alle turene er beskrevet  detaljert på ut.no. Der ligger også informasjon om parkering og turlengder og vanskelighetsgrad.

STEM PÅ DIN FAVORITT:  HVOR GÅR TUREN?

LES OM FLERE TURER I FYLKET: Ut på tur i Vestfold - her er turtips