Gå til sidens hovedinnhold

Tunnelsynet - tapt tid, tapt sak, tapt tillit?

Vi vil ha forlengelsen av miljøtunnelen nå!

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Folkehelsebelastningen i Sentrum, Østbyen, Strandparken og Steinsnesbukta øker, og politikerne strever med å etablere bærekraft i Havna. Bastø Fosen AS la fram sine transporttall for Moss-Horten i 2020. Tungtransporten i perioden 2017 – 2020 økte med 6 % til totalt 251 860 stk., men verre var at veksten i 2020 var på hele 3 %. Andelen mindre kjøretøy gikk drastisk ned i 2020 – noe som følge av Coronapandemien og mindre privat mobilitet. Dette vil normalisere seg i løpet av 2021 på et høyere nivå enn i 2019 (1 576 382 stk.). ASKOs betydelige bidrag (65 000 tunge kjøretøy) bidrar til en ytterligere merbelastning, i alt mer enn et 25 % tillegg til dagens tungtransport gjennom sentrum.

Politiske møter om forlengelsen av miljøtunnelen har så langt ikke gitt noen positive signaler eller effekt. Tiden arbeider for en løsning er ordførerens medisin. Vi tar tunge belastninger med mer støy og dårligere luftkvalitet i våre bomiljøer i byen, og betydelig mer plast til sjø. Våre politikere bryr seg ikke! Ordføreren er både unnvikende på spørsmål fra Høyre om forlengelse av miljøtunnelen, og det er ingen hjelp å få fra ham. Hans halmstrå er fortsatt at uavtalte, udefinerte politiske møter på et høyere nivå, vil bidra til ønsket løsning. Han innrømmer ingenting, men det vil være både vanskelig å få til og det tar tid.

Kommunen tapte saken lett i Fylkestinget i 2019 som følge av en katastrofal dårlig argumentasjon. Ordføreren og administrasjonen har aldri hatt en plan eller strategi for hvordan få implementert tiltaket. Ordføreren forteller det i klartekst. Veien ut av uføret utredes heller ikke. Muligheten for å få saken inn i Nasjonal Transportplan (NTP)-2018 gikk tapt. Det samme skjer nå i 2021. Departementets arbeid med NTP 2022-2033 blir ikke en gang nevnt av ordføreren. Betyr det en resignasjon?

Kommunen tok ingen risiko da denne tok det økonomiske ansvaret for videreføringen av Rv.19 fra Borre til påkoblingen til E18 på Skoppum. Innkrevingstiden via det kommunale bompengeselskapet tok 9 år, dvs. mindre enn 2/3 av stipulert tid. Bompengeinnkreving er uaktuelt sier ordføreren og begrunner det med at dette er rikskveg, og dermed statens ansvar. Underlig! Det er nærliggende å etterlyse de forutsetninger som er endret siden Horten Bomselskap Rv 19 AS (eiet av kommunen) ble stifte i 2006, for å fullfinansiere planleggingen og utbyggingen av forlenget riksvei. Sannsynligvis ingen, bortsett fra at 20 millioner mulige tiltakskroner er tatt fra Rv.19, og at plagene og ulempene øker sterkt som følge av mer trafikk og mer forurensning.

Partiene i Horten slutter unisont opp om en forlengelse av miljøtunnelen. De har kanskje nå forstått at attraktiviteten i det områderegulerte Havna er helt avhengig av å ha skjult trafikken. Massiv trafikk er ugunstig for portalbygget så vel som for bomiljøene langs veien og oppstillingsplassen til fergesambandet. De politiske partiene må fortsatt forklare oss, konkret, tidsrammen for og hvordan og hvilke grep de skal klare å få etablert en forlengelse av miljøtunnelen. Det er trist å observere tafattheten i det politiske miljøet i Horten – det borger ikke for tillit.

Horten 16. Jan. 2020.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 09:00.