Trykkerigården skal nå rives – av gårdeier eller kommunen

Trykkerigården er en fare for omgivelsene, og skjemmer gata. Nå blir Firing og Thorsen pålagt å sikre bygget og søke riving.