(Vestviken 24)

Mens det i dag er 19 regionale kontorer, anbefaler arbeidsdirektøren at det blir 12.

Regionkontorene foreslås lagt til Tromsø/Vadsø, Bodø, Steinkjer, Molde, Bergen, Stavanger, Arendal, Skien, Oslo, Hamar og Drammen.

Fylkesdirektøren er enig

Dette innebærer altså at regionkontoret for Vestfold, som i dag ligger på Korten i Tønsberg, foreslås samlokalisert med dagens kontor for Telemark, i Skien.

- Skien er midt i regionen. Dette virker logisk, sier fylkesdirektør Steinar Hansen i Nav Vestfold til vestviken24.no.

 

Det er i dag 47 ansatte på Navs fylkeskontor i Tønsberg.

- Ingen kommer til å miste jobben som følge av flyttingen, sier fylkesdirektøren.

- Men noen kan få andre oppgaver i den regionale administrasjonen, eller nye oppgaver på et lokalt Nav-kontor.

– Jeg synes arbeidsdirektørens anbefaling ser fornuftig ut, og anbefaler derfor at vi går inn for dette. Den nye organiseringen medfører naturlig nok at byene som er valgt, vil få flere arbeidsplasser, noe som kommer innbyggerne til gode, sier Fremskrittspartiets arbeidspolitiske talsperson, Erlend Wiborg til NTB.

Fylkesdirektør Steinar Hansen er veldig enig i at Nav regionaliseres.

Lokalisering ikke så viktig

- Vår oppgave er å stimulere til utvikling, støtte og følge opp de lokale kontorene. Vi er ikke avhengig av å være nær kommunene. En regionalisering vil skape større fagmiljøer og større utviklingskraft, bedre forvaltning og likere praksis, sier fylkesdirektøren.

 

Regionalisering vil også bety mindre penger til administrasjon og en større andel av midlene ut til de lokale Nav-kontorene.

- Men Skien framfor Tønsberg?

- I et moderne arbeidsliv er det ikke så viktig hvor et regionkontor er lokalisert. Det er korte reiseavstander i Vestfold og Telemark. Moderne teknologi gjør også at det spiller liten rolle hvor en administrasjon er lokalisert. Skien er midt i regionen og flytting dit kan virke logisk.

- Tror du alle de ansatte i Tønsberg er enig i dette?

- Jeg har ikke snakket med alle om det. Men alle har fått informasjon. Og som fylkesadministrasjon slutter vi opp om Sigrun Vågengs anbefaling, sier Steinar Hansen.

Han legger til at Navs primære oppgave er å få folk ut i jobb.

- De viktigste i Nav er alle veilederne ute på de lokale kontorene. De må sitte tett på innbyggerne, sier Steinar Hansen i Nav til vestviken24.no.

Må tilpasses regionreformen

Bakgrunnen for utredningen er å følge opp Nav-meldingens signaler om å styrke kontorenes muligheter og evner til arbeidsrettet oppfølging av brukerne. Det skal skje ved blant å flytte ressurser fra fylkesnivå til Nav-kontorene.

Utredningen er også begrunnet med at Navs organisering må tilpasse seg endringene som skjer i fylkesmannsembetene og i regionalt folkevalgt nivå.

– Det er helt naturlig at vi organiserer samfunnet annerledes når vi endrer fylkessammensetningen. Jeg er overbevist om at vi får bedre tjenester med ny organisering, og bedre service for hver krone, sier stortingsrepresentant Helge André Njåstad (Frp), som leder kommunalkomiteen.

Vågeng sender saken til Arbeidsdepartementet for endelig avgjørelse.

Jeg synes arbeidsdirektørens anbefaling ser fornuftig ut, og anbefaler derfor at vi går inn for dette.

Erlend Wiborg, arbeidspolitisk talsperson i Frp